Đăng bởi: TPK | 25/09/2014

Giáp Chú Hộ Thân [Bản Kampuchea] (Jinapañjara Gāthā)

Kinh chú tiếng Pali – Pāḷi Paritta Sutta

Giáp Chú Hộ Thân [Bản Kampuchea]

(Jinapañjara Gāthā)


Danh mục

%d bloggers like this: