Đăng bởi: Tống Phước Khải | 23/09/2014

THIÊN THỦ THIÊN NHÃN ĐẠI BI TÂM CHÚ HÀNH PHÁP

Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh_ Tập 14_ No.1480

THIÊN THỦ THIÊN NHÃN ĐẠI BI TÂM CHÚ HÀNH PHÁP 

Hán văn: Tứ Minh Tôn Giả TRI LỄ tập hợp Nghi Quỹ đầu tiên_ Hoa Sơn Luật Sư ĐỘC THỂ giản lược văn biên tập lại_ Gia Hoà Sa Môn TỊCH XIÊM bổ sung hình tượng, so sánh rồi khắc lên bản gỗ

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: