Đăng bởi: Tống Phước Khải | 23/09/2014

PHẬT NÓI KINH THI CA LA VIỆT LỄ SÁU PHƯƠNG

Đại Tạng Kinh_ Tập 1_ No.16

PHẬT NÓI KINH THI CA LA VIỆT LỄ SÁU PHƯƠNG

(Śīgalovāda-sūtra)

Hán dịch: Đời Hậu Hán_ Nước An Tức, Tam Tạng AN THẾ CAO

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: