Đăng bởi: Tống Phước Khải | 23/09/2014

PHẬT NÓI KINH NGƯỜI CON CỦA THIỆN SINH

Đại Tạng Kinh_ Tập 1_ No.17

PHẬT NÓI KINH NGƯỜI CON CỦA THIỆN SINH 

Hán dịch: Đời Tây Tấn_ Sa Môn CHI PHÁP ĐỘ

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: