Đăng bởi: Tống Phước Khải | 23/09/2014

MÃ MINH BỒ TÁT THÀNH TỰU TẤT ĐỊA NIỆM TỤNG

VẠN TỰ TỤC TẠNG KINH_ No.206 (Tr.890)

MÃ MINH BỒ TÁT THÀNH TỰU TẤT ĐỊA NIỆM TỤNG

_MỘT QUYỂN_

(Bản này do CÁT BỊ Đại Thần đem về)

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí                   BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: