Đăng bởi: Tống Phước Khải | 23/09/2014

MÃ MINH BỒ TÁT ĐẠI THẦN LỰC VÔ TỶ NGHIỆM PHÁP NIỆM TỤNG QUỸ NGHI

Mật Tạng Bộ 3 _No.1166 (Tr.674_ Tr.675)

MÃ MINH BỒ TÁT ĐẠI THẦN LỰC VÔ TỶ NGHIỆM PHÁP NIỆM TỤNG QUỸ NGHI 

Hán dịch: KIM CƯƠNG TRÍ phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch : HUYỀN THANH

Advertisements

Danh mục

%d bloggers like this: