Đăng bởi: Tống Phước Khải | 22/09/2014

PHẬT NÓI KINH VÔ THƯỜNG

Đại Tạng Kinh_ Tập 17_ No.801

PHẬT NÓI KINH VÔ THƯỜNG

(cũng có tên là TAM KHẢI KINH)

Hán dịch: Đại Đường_ Tam Tạng Pháp Sư NGHĨA TỊNH phụng chế dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: