Đăng bởi: Tống Phước Khải | 19/09/2014

PHẬT NÓI KINH NĂM PHƯỚC ĐỨC CỦA BẬC HIỀN GIẢ

Đại Tạng Kinh_ Tập 17_ No.777

PHẬT NÓI KINH NĂM PHƯỚC ĐỨC CỦA BẬC HIỀN GIẢ 

Hán dịch: Đời Tây Tấn_ Hà Nội Sa Môn BẠCH PHÁP TỔ

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: