Đăng bởi: Tống Phước Khải | 19/09/2014

KINH RẤT HIẾM CÓ

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_ No.689

KINH RẤT HIẾM CÓ 

Hán dịch: Đại Đường Tam Tạng Pháp Sư HUYỀN TRANG phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: