Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

SO SÁNH CÔNG ĐỨC CỦA TRÀNG HẠT TRONG MẠN THÙ THẤT LỢI CHÚ TẠNG

Đại Tạng Kinh _ Tập 17_ No.787

SO SÁNH CÔNG ĐỨC CỦA TRÀNG HẠT TRONG MẠN THÙ THẤT LỢI CHÚ TẠNG 

Hán dịch: Đại Đường Tam Tạng Sa Môn THÍCH NGHĨA TỊNH dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Danh mục

%d bloggers like this: