Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

PHẬT NÓI KINH VU LAN BỒN

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_ No.685

PHẬT NÓI KINH VU LAN BỒN

(Ullambana-sūtra)

Hán dịch: Đời Tây Tấn_ Nguyệt Thị (Kuṣana) Tam Tạng TRÚC PHÁP HỘ (Dharma-rakṣa)

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: