Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

PHẬT NÓI KINH TRANG NGHIÊM TÂM BỒ ĐỀ

Đại Tạng Kinh _ Tập 10 _ No.307

PHẬT NÓI KINH TRANG NGHIÊM TÂM BỒ ĐỀ

_MỘT QUYỂN_

Hán dịch: Diêu Tần Tam Tạng CƯU MA LA THẬP

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: