Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

PHẬT NÓI KINH THÁNH PHÁP ẤN

Đại Tạng Kinh_ Tập 02_ No.103

PHẬT NÓI KINH THÁNH PHÁP ẤN

(Thiên Trúc gọi là A Già Đàm Ma Văn Đồ: Ārya-dharma-mudra)

Hán dịch: Đời Tây Tấn_ Tam Tạng của nước Nguyệt Thị (Kuṣana) là TRÚC PHÁP HỘ (Dharma-rakṣa) dịch.

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: