Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

PHẬT NÓI KINH TÊN CỦA MỘT TRĂM ĐỨC PHẬT

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.444

PHẬT NÓI KINH TÊN CỦA MỘT TRĂM ĐỨC PHẬT 

Hán dịch: Đời Tuỳ_ Thiên Trúc Tam Tạng NA LIÊN ĐỀ GIA XÁ  (Narendrayaśas)

Việt dịch: HUYỀN THANH.

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: