Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

PHẬT NÓI KINH TÁM VỊ ĐẠI BỒ TÁT

Đại Tạng Kinh _ Tập 14_ No.490

PHẬT NÓI KINH TÁM VỊ ĐẠI BỒ TÁT 

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: