Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

PHẬT NÓI KINH TÂM THANH TỊNH

Đại Tạng Kinh_ Tập 17_ No.803

PHẬT NÓI KINH TÂM THANH TỊNH 

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Phụng Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tíc (kẻ bầy tôi là) nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: