Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

PHẬT NÓI KINH TÁM CON ĐƯỜNG CHÍNH ĐÚNG

Đại Tạng Kinh_ Tập 02_ No.112

PHẬT NÓI KINH TÁM CON ĐƯỜNG CHÍNH ĐÚNG 

Hán dịch: Đời Hậu Hán_ An Tức Tam Tạng AN THẾ CAO

Việt dịch: HUYỀN THANH.

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: