Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

PHẬT NÓI KINH SINH RA TÂM BỒ ĐỀ

Đại Tạng Kinh _ Tập 17 _ No.837

PHẬT NÓI KINH  SINH RA TÂM BỒ ĐỀ

_MỘT QUYỂN_

Hán dịch: Đại Tùy_Bắc Ấn Độ Tam Tạng XÀ NA QUẬT ĐA

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: