Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

PHẬT NÓI KINH PHÁP QUÁN HẠNH CỦA PHỔ HIỀN BỒ TÁT

Đại Tạng Kinh_ Tập 09_ No.277

PHẬT NÓI KINH PHÁP QUÁN HẠNH CỦA PHỔ HIỀN BỒ TÁT 

Hán dịch: Đời Tống_ Năm Nguyên Gia _ ĐÀM VÔ MẬT ĐA dịch ở Dương Châu

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: