Đăng bởi: MT | 14/09/2014

PHẬT NÓI KINH NGƯỜI CON HIẾU THẢO

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_ No.687

PHẬT NÓI KINH NGƯỜI CON HIẾU THẢO 

Hán dịch: Mất tên người dịch. Nay phụ bản sao chép của đời Tây Tấn.

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: