Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

PHẬT NÓI KINH GIỚI ĐỨC HƯƠNG

Đại Tạng Kinh _ Tập 02 _ No.116

PHẬT NÓI KINH GIỚI ĐỨC HƯƠNG 

Hán dịch: Đời Đông Tấn_ Thiên TRúc Tam Tạng TRÚC ĐÀM VÔ LAN

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: