Đăng bởi: MT | 14/09/2014

PHẬT NÓI KINH DIỆU CÁT TƯỜNG BỒ TÁT SỞ VẤN ĐẠI THỪA PHÁP LOA

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.473

PHẬT NÓI KINH DIỆU CÁT TƯỜNG BỒ TÁT SỞ VẤN ĐẠI THỪA PHÁP LOA

Hán dịch: Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu, Thí Quang Lộc Khanh, Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng hiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: