Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

PHẬT NÓI KINH CHƯ PHẬT

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.439

PHẬT NÓI KINH CHƯ PHẬT 

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ (Dāna-pāla) phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: