Đăng bởi: MT | 14/09/2014

PHẬT NÓI KINH BÁO ÂN PHỤNG BỒN

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_ No.686

PHẬT NÓI KINH BÁO ÂN PHỤNG BỒN

(Cũng nói là Kinh Báo Tượng Công Đức)

Hán dịch: Mất tên người dịch, nay phụ bản ghi chép của đời Đông Tấn

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: