Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

KINH VÔ TỰ BẢO KHIẾP

Đại Tạng Kinh_ Tập 17_ No.828

KINH VÔ TỰ BẢO KHIẾP

(Kinh Cái tráp báu không có chữ)

Hán dịch: Đời Nguyên Ngụy_ Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHI

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: