Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

KINH VỊ TRỜI THỈNH HỎI

Đại Tạng Kinh_ Tập 15_ No.592

KINH VỊ TRỜI THỈNH HỎI 

Hán dịch: Đại Đường Tam Tạng Pháp Sư HUYỀN TRANG phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: