Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

KINH PHẬT NÓI PHÁP DIỆT TẬN

Đại Tạng Kinh_ Tập 12_ No.396

KINH PHẬT NÓI PHÁP DIỆT TẬN 

Hán dịch: Mất tên người dịch trong Tăng Hữu Lục_ Nay phụ bản sao chép của đời Tống.

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: