Đăng bởi: MT | 14/09/2014

KINH ĐỨC PHẬT SẮP VÀO NIẾT BÀN GHI LẠI PHÁP TRỤ

Đại Tạng Kinh_ Tập 12_ No.390

KINH ĐỨC PHẬT SẮP VÀO NIẾT BÀN GHI LẠI  PHÁP TRỤ 

Hán dịch: Đại Đường _ Tam Tạng Pháp Sư HUYỀN TRANG phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: