Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

KINH ĐẠI THỪA PHƯƠNG QUẢNG TỔNG TRÌ

Đại Tạng Kinh _Tập 9 _ No.275

KINH ĐẠI THỪA PHƯƠNG QUẢNG TỔNG TRÌ

_MỘT QUYỂN_

Hán dịch: Đời Tùy_ Thiên Trúc Tam Tạng TỲ NI ĐA LƯU CHI

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: