Đăng bởi: MT | 14/09/2014

KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG NHƯ LAI TẠNG

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_ No.667

KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG NHƯ LAI TẠNG 

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại Giám, tên hiệu chính là  Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: