Đăng bởi: MT | 14/09/2014

KINH CÔNG ĐỨC ĐƯỢC SINH RA DO THỌ TRÌ DANH HIỆU CỦA BẢY ĐỨC PHẬT

Đại Tạng Kinh_Tập 14_ No.436

KINH CÔNG ĐỨC ĐƯỢC SINH RA DO THỌ TRÌ DANH HIỆU CỦA BẢY ĐỨC PHẬT 

Hán dịch: Đời Đường_ Tam Tạng Pháp Sư HUYỀN TRANG phụng chiếu dịch.

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: