Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

KINH BẢY GIẤC MỘNG CỦA A NAN

Đại Tạng Kinh _ Tập 14 _ No.494

KINH BẢY GIẤC MỘNG CỦA A NAN 

Hán dịch: Đời Đông Tấn_Thiên Trúc Tam Tạng TRÚC ĐÀM VÔ LAN

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: