Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/09/2014

Tham Khảo

1. ĐẠI TẠNG KINH TIẾNG PHẠN (SANSKRIT BUDDHIST CANON)

http://www.dsbcproject.org/canon-texts/romanized

2. ĐẠI TẠNG KINH HÁN NGỮ

http://www.cbeta.org/mobile/index.php

3. TAM TẠNG TIẾNG PALI-SANSKRIT-HÁN-TÂY TẠNG ĐỐI CHIẾU

http://suttacentral.net/

4. KINH SÁCH CỔ VIỆT NAM

http://lib.nomfoundation.org/collection/1/subject/4

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: