Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/09/2014

PHẬT NÓI KINH QUÁN DI LẶC BỒ TÁT, SINH LÊN TRỜI ĐÂU SUẤT

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.452

PHẬT NÓI KINH QUÁN DI LẶC BỒ TÁT, SINH LÊN TRỜI ĐÂU SUẤT

Hán dịch: Đời Tống_ Cư Sĩ THƯ CỪ KINH THANH

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: