Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/09/2014

PHẬT NÓI KINH DI LẶC ĐẠI THÀNH PHẬT

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.456

PHẬT NÓI KINH DI LẶC ĐẠI THÀNH PHẬT

Hán dịch: Nước Diêu Tần_ Tam Tạng CƯU MA LA THẬP (Kumārajīva)

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đồ hình minh họa: Trích từ trang Web: zenheart.hk (Thiền Tâm luận Đàn) và phim Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sinh

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: