Đăng bởi: Tống Phước Khải | 12/09/2014

PHẬT NÓI KINH BỐN VÔ SỞ ÚY

Đại Tạng Kinh _ Tập 17 _ No.775

PHẬT NÓI KINH BỐN VÔ SỞ ÚY 

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng _ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ (Dānapāla) phụng chiếu dịch.

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: