Đăng bởi: Tống Phước Khải | 12/09/2014

KINH BỐN PHÁP CỦA ĐẠI THỪA

Đại Tạng Kinh _ Tập 17 _ No.772

KINH BỐN PHÁP CỦA ĐẠI THỪA

Hán dịch: Đời Đường_ Thiên Trúc Tam Tạng ĐỊA BÀ HA LA  (Divākara: Nhật Chiếu)

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: