Đăng bởi: MT | 11/09/2014

PHẬT NÓI KINH VĂN THÙ SƯ LỢI BÁT NIẾT BÀN

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.463

PHẬT NÓI KINH VĂN THÙ SƯ LỢI BÁT NIẾT BÀN 

Hán dịch: Đời Tây Tấn_ Cư Sĩ NIẾP ĐẠO CHÂN

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: