Đăng bởi: Tống Phước Khải | 10/09/2014

PHỔ BIẾN TRÍ TẠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đại Tạng Kinh_ Tập 8_No. 252

PHỔ BIẾN TRÍ TẠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (.PDF)

Hán dịch: Nước Ma Kiệt Đà_ Tam Tạng Sa Môn PHÁP NGUYỆT trùng dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: