Đăng bởi: Tống Phước Khải | 10/09/2014

PHẬT THUYẾT THÁNH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đại Tạng Kinh_ Tập 8_No. 257

PHẬT THUYẾT THÁNH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (.PDF)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng  Triều Phụng Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư , kẻ bầy tôi được ban áo tía là THI HỘ phụng chiếu dịch

 Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: