Đăng bởi: Tống Phước Khải | 10/09/2014

No.256 | BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đại Tạng Kinh_ Tập 8_No. 256

Đường Phạn phiên đối Tự Âm

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (.PDF) 

Hán Văn: Tây Kinh, trích từ bản sao chép trên vách tường đá của chùa Đại Hưng Thiện_ TỪ ÂN Hòa Thượng phụng chiếu thuật lởi TỰA

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: