Đăng bởi: Tống Phước Khải | 10/09/2014

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐẠI MINH CHÚ KINH

Đại Tạng Kinh_ Tập 8_No. 250

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐẠI MINH CHÚ KINH (.PDF)

Hán dịch: Diêu Tần_ Thiên Trúc Tam Tạng CƯU MA LA THẬP

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: