Đăng bởi: Tống Phước Khải | 10/09/2014

No. 251 | BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đại Tạng Kinh_ Tập 8_No. 251

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (.PDF)

Hán dịch: Đời Đường_ Tam Tạng Pháp Sư HUYỀN TRANG dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: