Đăng bởi: Tống Phước Khải | 10/09/2014

No.255 | BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đại Tạng Kinh_ Tập 8_No. 255

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (.PDF)

(Đôn Hoàng thạch thất bản: Bản trong nhà đá ở Đôn Hoàng)

Hán dịch:Nước Đại Đường _ Đại Đức Tam Tạng Pháp Sư Sa Môn PHÁP THÀNH dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: