Đăng bởi: Tống Phước Khải | 10/09/2014

No. 254 | BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đại Tạng Kinh_ Tập 8_No. 254

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (.PDF)

Hán dịch : Đời Đường, Thượng Đô_ Chùa Đại Hưng Thiện Tam Tạng Sa Môn                    TRÍ TUỆ LUÂN phụng chiếu dịch

Việt dịch : HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: