Đăng bởi: Tống Phước Khải | 10/09/2014

No. 253 | BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đại Tạng Kinh_ Tập 8_No. 253

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (.PDF)

Hán dịch: Nước Kế Tân_ Tam Tạng BÁT NHÃ cùng với nhóm LỢI NGÔN dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: