Đăng bởi: TPK | 09/09/2014

PHẬT NÓI KINH THÁNH PHẬT MẪU TIỂU TỰ BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Đại Tạng Kinh_ Tập 8 _ No.258

PHẬT NÓI KINH THÁNH PHẬT MẪU TIỂU TỰ BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA (.PDF) 

Hán dịch : Tây Thiên Trung Ấn Độ _ Nước Nhạ Lan, chùa Mật Lâm, Tam Tạng được ban áo tía là THIÊN TỨC TAI phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch : HUYỀN THANH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: