Đăng bởi: TPK | 09/09/2014

PHẬT NÓI KINH NGŨ THẬP TỤNG BÁT NHÃ BA LA MẬT

Đại Tạng Kinh _ Tập 8_ No.248

PHẬT NÓI KINH NGŨ THẬP TỤNG BÁT NHÃ BA LA MẬT (.PDF) 

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: