Đăng bởi: TPK | 09/09/2014

PHẬT NÓI KINH BIẾN CHIẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT

Đại Tạng Kinh_ Tập 8 _ No.242

PHẬT NÓI KINH BIẾN CHIẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT (.PDF)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (Kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch.

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: