Đăng bởi: TPK | 09/09/2014

PHẬT NÓI KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA LIỄU NGHĨA

Đại Tạng Kinh_ Tập 8_ No.247

PHẬT NÓI KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA LIỄU NGHĨA (.PDF)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (Kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: